W marcu rozpocznie się budowa kanalizacji w Lasku

W połowie marca rozpocznie się budowa kanalizacji w Lasku – na poniedziałkowym spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami firm Aquanet i Skanska został przedstawiony zakres prac przy budowie kolektora „Wirskiego„. Na zebraniu obecnych było kilkadziesiąt osób, a na niektóre pytania mieszkańców odpowiadał również z-ca Burmistrza Marian Walny.
Wobec powszechnie odczuwalnej marginalizacji Lasku na przestrzeni ostatnich dekad wydaje się, że inwestycja została zaakceptowana przez lokalną społeczność. Sam fakt kolejnego wielomilionowego wydatku w tym rejonie miasta, daje nadzieje mieszkańcom na dalszy rozwój tej części Lubonia. 

Podczas ogólnej dyskusji padały pytania dotyczące uciążliwości podczas przeprowadzania robót, zakresu prac, terminów i przyszłych opłat. Wyjaśnienia składali zainteresowanym kierownik budowy, kierownicy robót, projektanci i z-ca Burmistrza.

Prace rozpoczną się około 15 marca i będą wykonywane w taki sposób, aby były najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Z powodu czasowego zajęcia pasa drogowego dojazd samochodem do posesji na odcinkach objętych budową najprawdopodobniej nie będzie możliwy. Ulice będą rozkopywane kolejno, tak by sąsiednie drogi dojazdowe były wolne od utrudnień. W gorszej sytuacji będą mieszkańcy tzw. ślepych ulic zlokalizowanych m.in w  rejonie Armii Poznań i Polnej, którzy pozbawieni dojazdu będą średnio tydzień. W przypadku krótszych ulic, gdzie nie ma przejazdu utrudnienia będą występowały średnio 4 dni. Na drogach, gdzie występuje nietypowa sytuacja terenowa prace będą planowane indywidualnie. Przy ulicach zlokalizowanych w rejonie budowy pojawią się również tablice informacyjne.

Planowane działania – I kwartał 2013r.

Obecnie organizowane jest zaplecze budowy i dokonywane są wytyczenia geodezyjne. Około 15 marca nastąpią pierwsze utrudnienia przy budowie zlewni:

  • R2: ul. Armii Poznań, na odcinku od ul. Wodnej do ul. do studni 34Sp, od 1Sp – 23 Sp – 34Sp (Ø200 mm, bez studni 1Sp),
  • R3: ul. Dworcowa (od studni 1S lub 2S, Ø500 mm)
  • R4: kanały Ø200, zakończenie odcinków sieci rozpoczętych we wcześniejszym etapie inwestycyjnym – ul. Pszenna, Słonecznikowa, Żytnia i Narcyzowa,
  • R5: ul. Kurowskiego i Topolowa (Ø200), od strony Kolektora Wirskiego.

Kolejne etapy budowy będą planowane kwartalnie, a harmonogramy będą udostępniane publicznie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca przed przystąpieniem do pracy w danym obszarze, będzie się kontaktował z mieszkańcami w celu podpisania wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie nieczystości. Przedstawiciele wykonawcy przekażą również numery telefonów do kierowników robót. Na początku marca na ul. Topolowej powstanie biuro kierownika budowy.

Na etapie projektowania kanalizacji, pracownicy biura projektowego przychodzili do mieszkańców Lasku, w celu oświadczenia  o chęci wybudowania na terenie nieruchomości przyłącza  ze studzienką o długości 2 metrów. Każdy właściciel działki, który wyraził zgodę i podpisze wniosek o odprowadzanie ścieków będzie miał wybudowane takie przyłącze wg. parametrów projektowych. W innych wypadkach przyłącze jest zaprojektowane do granicy posesji i tak zostanie wykonane.

Niestety, niektórzy z obecnych na spotkaniu byli przekonani, że do takich rozmów nigdy nie doszło. W sytuacji nieporozumienia w tym zakresie, należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta firmy Aquanet, który wyjaśni sprawę i zaproponuje sposób na rozwiązanie problemu.

Wykonawca zapewnia, że prace będzie wykonywał profesjonalnie z uwzględnieniem aktualnie posiadanych dokumentów projektowych i map geodezyjnych. Niestety nie można wykluczyć, że dojedzie do nieprzewidywalnych uszkodzeń innych mediów, które mogą być nieprawidłowo ujęte na  mapach. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy, należy niezwłocznie poinformować kierowników robót.

Poruszona została  sprawa emisji zapachu z przepompowni. Projektanci wyjaśnili, że przy projektowaniu zastosowano najnowocześniejsze technologie, które pozwalają ograniczyć nieprzyjemne zapachy do minimum.

W związku z tym, że przy niektórych nieruchomościach będą przesuwane i budowane nowe przyłącza wodociągowe, mogą wystąpić jednorazowo kilkugodzinne przerwy w dostawie wody.

Na pytanie czy planowane jest utwardzenie dróg po wybudowaniu kanalizacji, Zastępca Burmistrza Marian Walny rozwiał nadzieję na szybką poprawę stanu nawierzchni w Lasku, gdyż ze względu na ograniczone środki finansowe w tej chwili nie ma takiej możliwości. Tam, gdzie będzie to niezbędne, drogi będą umacniane tłuczniem. Wykopy po wybudowaniu kanalizacji będą zasypywane nawiezionym gruntem.

Mieszkańcy uzyskali również informacje o możliwych kosztach przy odprowadzaniu ścieków. Już wiadomo, że naliczanie będzie się odbywało wg. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Aquanet. Wg. aktualnego cennika, koszt odprowadzenia 1m3 ścieku dla gospodarstw domowych wynosi 5,60 zł a dla przedsiębiorców 5,72 zł. Opłata będzie naliczana w oparciu o zużycie wody. W przypadku korzystania ze studni głębinowej będzie pobierana opłata zryczałtowana wg. cennika. Co ważne dla mieszkańców Lasku, po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej będzie możliwość założenia licznika na ogród.

Projekt inwestycyjny

Inwestycja Aquanet’u obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o dł. 24,5km zlokalizowanych w południowej części Lubonia. Kanalizacja Lasku jest elementem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap I”. Dzięki inwestycji ponad 800 nieruchomości zyska dostęp do sieci kanalizacyjnej, co pozwoli mieszkańcom zrezygnować z przydomowych szamb. 23 listopada 2012 roku Aquanet podpisał kontrakt na wykonanie prac z wyłonioną w drodze przetargu firmą Skanska, która wybuduje kanalizację do 10 sierpnia 2014. Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych, a jego wartość całkowita wynosi ok. 17,6 mln złotych.

Zadania inwestycyjne

W ramach inwestycji zaplanowano budowę Kolektora Sanitarnego Wirskiego na terenie miasta oraz przepompowni ścieków i
rurociągu tłocznego. Teren podzielono na 4 części, tzw. zlewnie:

  • R2: Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownia P4 (podzadanie R1) – ulica Armii Poznań i osiedlowe – Ø200-Ø500 mm o długości całkowitej wraz z przyłączami Ø150 mm – ok. 6,66 km,
  • R3: Kolektor Wirski wraz z przyłączami – ulice Dworcowa i Kręta – Ø200-Ø500 mm długości całkowitej ok. 1,70 km,
  • R4: Kanały sanitarne wraz z przyłączami, rejon ul. Krętej i Kwiatowej – Ø200-Ø300mm długości całkowitej ok. 7,04 km ( i z przebudową kanalizacji deszczowej Ø300mm),
  • R5: Kanały sanitarne wraz z przyłączami, rejon ul. Podgórnej – Ø200 mm o długości całkowitej ok. 9,13 km.

Informacje dodatkowe:kategoria: aktualności, inwestycje, ważne

Advertisment ad adsense adlogger