Spektakl „Echo z przeciwnego brzegu”

MM-p1040279

fot. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

W dniu 26 lutego 2014 r. w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie grupa teatralna „Za kulisami” z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zaprezentowała spektakl pt. „Echo z przeciwnego brzegu”. Grupą teatralną kieruje Roma Szymańska, nauczycielka języka polskiego w tym liceum. Spektakl przedstawiał i upamiętniał postać ppłk Jana Kamińskiego oficera sztabu Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, zamordowanego w obozie w Żabikowie. W spektaklu wykorzystano pamiątki po ppłk Janie Kamińskim m.in. grypsy przesłane z siedziby gestapo w Domu Żołnierza, karty pocztowe wysłane z Fortu VII i z obozu w Żabikowie a także fotografie przedstawiające życie rodzinne i karierę wojskową. Wśród zaproszonych gości był syn ppłk Jana Kamińskiego Andrzej Kamiński oraz wnuczka Małgorzata Kamińska-Kozłowska wraz z synami.

MM-Jan-Kaminski

ppłk. Jan Kamiński, fot. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Jan Kamiński urodził się 27 sierpnia 1912 r. z Ostrowie Wlkp. W 1928 r. wstąpił do Korpusu Kadetów w Rawiczu, a w1933 r. skierowany został do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. W 1935 r. awansował do stopnia podporucznika. Był uczestnikiem wojny obronnej we wrześniu 1939 r., brał udział w walkach m.in. pod Tomaszowem Mazowieckim. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wszedł w kontakty z Dowództwem Głównym Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i złożył przysięgę organizacyjną. Organizował tworzenie komórek Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Wielkopolsce, a od początku 1941 r. był stałym przedstawicielem komendanta Okręgu Poznańskiego ZWZ do kontaktów z Komenda Główną ZWZ. Od grudnia 1941 r. prowadził szeroką akcję scalenia ZWZ z lokalnymi organizacjami konspiracyjnymi, dzięki której udało mu się włączyć w 1942 r. do powstałej z przekształcenia ZWZ Armii Krajowej (AK) ostrowskie ogniwa Organizacji Jedności Narodowej (OJN), kórnickie placówki Narodowej Organizacji Bojowej (NOB) oraz placówki Wielkopolskiej Tajnej Organizacji Powstańców (WTOP). Podjął rozmowy scaleniowe z Narodową Organizacją Wojskową (NOW), zakończone pozytywnie w 1934 r. W maju 1943 r. awansował do stopnia kapitana. W czerwcu tego samego roku przejął obowiązki oficera odpowiedzialnego za organizację zrzutów lotniczych dla Okręgu Poznańskiego AK. Kierował m.in. Wydziałem I (Organizacyjnym) Okręgu Poznańskiego AK, po przekazaniu tej funkcji por. Zbigniewowi Krzekotowskiemu pełnił obowiązki szefa sztabu Okręgu. Wielokrotnie zmieniał pseudonimy i nazwiska okupacyjne. W dniu 15 października 1943 r. został aresztowany przez gestapo w Poznaniu. W toku długotrwałego i brutalnego śledztwa nie przyznał się do własnego nazwiska, pełnionych funkcji i tajemnic organizacyjnych AK. 7 czerwca 1944 r. został rozstrzelany w obozie w Żabikowie. W 1998 r. awansowano pośmiertnie Jana Kamińskiego do stopnia podpułkownika.


Muzeum Martyrologiczne w Żabikowiekategoria: aktualności, Historia, kultura, media, zdjęcia

Advertisment ad adsense adlogger