Spotkanie „Miasto bliżej mieszkańców”

DSC_1028

fot. UML

15 października 2014 w Bibliotece Miejskiej w Luboniu odbyło się zainicjowane przez Burmistrza Miasta spotkanie „Miasto bliżej mieszkańców”, którego tematem przewodnim było stworzenie w Luboniu rad osiedli. Zaproszono na nie prezesów i członków zarządów wspólnot z al. Jana Pawła II, ul. Wschodniej, Konarzewskiego i Kochanowskiego oraz inne osoby, które mogłyby zaangażować się w tworzenie jednostek samorządu pomocniczego. Ideą jest, aby taka jednostka pomocnicza powstała na początku właśnie w Nowym Centrum Lubonia, skąd wyszła ta inicjatywa a następnie w pozostałych częściach Miasta. Inicjatorami pomysłu są Piotr Izydorski i Tomasz Kołodziej – mieszkańcy NCL-u, którzy kilka miesięcy temu złożyli wniosek o powołanie rady osiedla dołączając ponad 200 podpisów mieszkańców ul. Wschodniej popierających ten pomysł. Na spotkanie z ramienia Rady Miasta zostali zaproszeni Przewodniczący Rady Miasta oraz Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej, w której kompetencjach jest opracowywanie statutów jednostek.

Podczas spotkania była okazja, aby zaprezentować przedstawicielom wspólnot z NCL-u pomysł i najbliższe plany dotyczące powołania miejskiego zespołu ds. samorządu pomocniczego. Zadaniem zespołu będzie stworzenie dokumentacji potrzebnej do realizacji pomysłu i organizacja konsultacji społecznych tak, aby w październiku 2015 r. równolegle z wyborami parlamentarnymi mogły odbyć się wybory do rady osiedla Nowego Centrum Lubonia. Cieszy fakt, iż również przedstawiciele mieszkańców wyrazili chęć społecznego uczestniczenia w pracach zespołu.

Na spotkaniu była możliwość dyskusji z władzami Miasta, dr Pawłem Antkowiakiem – pracownikiem UAM, jak i z inicjatorami pomysłu na tematy zarówno związane z samorządem pomocniczym jak i inne nurtujące mieszkańców NCL-u – np. problem utwardzenia ulic, odprowadzania deszczówki, oświetlenia, brakującej zieleni i miejsc rekreacji – tak potrzebnych rodzinom zamieszkującym NCL.

Wspólne trudności i codzienne troski łączą mieszkańców. Nowe Centrum Lubonia, ale również i każda z pozostałych części Miasta ma swoje własne lokalne problemy, potrzeby i oczekiwania. Dobrym pomysłem jest, aby połączyć siły z innymi użytkownikami tych samych ulic czy podwórek i wspólnie dążyć do tego, aby zmieniać lokalną rzeczywistość na lepszą, gdyż to osoby mieszkające na jednym osiedlu czy przy tej samej ulicy wiedzą najlepiej, czego im brakuje.

Emilia Bryś
Urząd Miasta Lubońkategoria: aktualności, Urząd Miasta Luboń

Advertisment ad adsense adlogger