Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

dowódPrzypominamy, że z mocy prawa dowód osobisty, którego termin ważności minął, zostaje unieważniony i nie będzie można się nim posługiwać. W sytuacji zmiany danych osobowo-adresowych dowód osobisty staje się nieważny po upływie trzech miesięcy. To oznacza problem przy wyjazdach, ubezpieczeniach czy załatwianiu kredytów w banku.

Dowody osobiste tracą ważność po dziesięciu latach od daty ich wydania, a w przypadku osób niepełnoletnich, po pięciu latach. Wyjątek stanowią dowody osobiste wydawane bezterminowo, należące do osób, które w momencie składania wniosku o wydanie dowodu miały ukończone 65 lat. Do końca bieżącego roku dowody osobiste muszą wymienić te osoby, które wystąpiły o wydanie nowego dowodu osobistego w 2004 roku (niepełnoletni w 2009 roku), lub wcześniej i dotychczas nie dokonały wymiany. Radzimy sprawdzić datę ważności dowodu osobistego, która umieszczona jest w prawym dolnym rogu na pierwszej stronie dowodu osobistego.

Prosimy o zgłaszanie się w tej sprawie do Urzędu Miasta Luboń, Plac Edmunda Bojanowskiego 2 , pok. 014 w godzinach urzędowania: w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Termin oczekiwania na nowy dowód – 30 dni.

Informacje na temat dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku można uzyskać w punkcie informacyjnym w holu Urzędu – tel. 618 130 011, lub na stronie internetowej www.bip.lubon.pl w rubryce „Sprawy w Urzędzie” (Sprawy obywatelskie – karta informacyjna WSO 06 ), gdzie można również pobrać wniosek o wydanie dowodu osobistego.


Urszula Kasprzak
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Luboń

 kategoria: aktualności

Advertisment ad adsense adlogger