Wiosną rozkwitnie Park Siewcy

Obraz 573Zakończono pierwszy etap prac ujętych w Projekcie rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Siewcy. Projekt jest próbą przywrócenia miejscu dawnej świetności, jaką miało ono w czasach działalności przedsiębiorstwa dr Maya. Założeniem projektowym było uporządkowanie oraz rekompozycja układu polegająca na przywróceniu charakteru dominanty pomnikowi „Siewcy”, wokół którego zorganizowana jest przestrzeń placu.

Wprowadzenie urządzeń rekreacyjnych jest odpowiedzią na potrzeby różnych grup wiekowych i próbą ożywienia miejsca z poszanowaniem jego reprezentacyjnego charakteru.

Nasadzenia dobrane zostały w taki sposób, aby częściowo odtworzyć osie widokowe w kierunku Pomnika Siewcy od ul. Armii Poznań, ale również zapewnić odizolowanie od ruchu kołowego.

Realizacja założeń projektowych zmierza do przywrócenia terenu miastu i jego mieszkańcom jako enklawę uporządkowanej zieleni, nawiązującej do pierwotnych zamierzeń kompozycyjnych i funkcjonalnych tego miejsca.

Prace w ramach projektu współfinansowane są przez Miasto Luboń oraz spółkę LUVENA S.A.

Obraz 571Jesienią br. przeprowadzono prace polegające na nasadzeniach następujących roślin: róże (Balmoral Castle, Berstein Rose, Bonica), berberys odm. Erecta, kolkwitzje i tawuły, tulipany botaniczne, krokusy, narcyze, żywopłot z grabu, byliny, klony Globosum, wiśnie Kazan. W sumie posadzono ponad 3 tys. roślin.

Zrealizowano również siłownię zewnętrzną składającą się z następujących elementów: wyciskanie siedząc,wyciąg górny, orbitrek, twister, wioślarz.

Wiosną w parku zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci. W roku 2015 planowana jest realizacja projektu w części przeznaczonej dla młodzieży.


Joanna Cichoń
Urząd Miasta Lubońkategoria: aktualności

Advertisment ad adsense adlogger