WIADOMOŚCI: bezpieczeństwo

Policjanci z wizytą u najmłodszych

12

fot. Policja

Funkcjonariusze z Zespołu ds. Nieletnich z Komisariatu Policji w Luboniu odwiedzili uczniów z lubońskiej szkoły Podstawowej nr. 1. W klasach I-III policjanci omówili zasady poruszania się w ruchu drogowym oraz jak postępować w obliczu podstawowych zagrożeń, z którymi najmłodsi mogą spotkać się w życiu codziennym. czytaj dalej…

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa

W środę, 1 października, w Gimnazjum w Komornikach odbędzie się Debata Społeczna poświęcona bezpieczeństwu. Debatę organizuje Komendant Miejski Policji w Poznaniu, przy współudziale Wójta Gminy Komorniki Jana Brody, a udział w niej wezmą także Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz przedstawiciele władz samorządowych. czytaj dalej…

Wyniesione przejście dla pieszych na ul. 11 listopada

20140918155410_11listopadaNa ulicy 11 listopada w Luboniu powstanie tzw. wyniesione przejście dla pieszych. Urząd Miasta Luboń przychylił się do prośby mieszkańców, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez jezdnię pomiędzy ulicami Klonową i Świerkową. Opracowano już projekt organizacji ruchu w tym rejonie, który do 1 października mogą opiniować także mieszkańcy wysyłając email pod adres office@lubon.pl.

Progi zwalniające na ul. Wojska Polskiego

prog-zwalniajacyNa ukończeniu jest budowa progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego, których celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z ulicami Kołłątaja i Poprzeczną. To właśnie w tym miejscu, w sąsiedztwie Gimnazjum nr 2 dochodziło w przeszłości do wielu kolizji i wypadków. Pojazdy biorące udział w tych zdarzeniach, nierzadko zatrzymywały się na chodnikach, co stanowiło zagrożenie również dla pieszych. W 2012 roku, ze względu na ograniczoną widoczność zamontowane zostały lustra drogowe.

Powstają miasteczka ruchu drogowego

LUBON-TV-140616084632Ruszyła budowa miasteczka drogowego. Inwestycja Urzędu Miasta Luboń przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 dofinansowana została przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. W dostawie są już znaki drogowe i sprzęt multimedialny. Mamy nadzieję, że świadomość przepisów ruchu drogowego wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów będzie wzrastała. czytaj dalej…

Barierki na skrzyżowaniu Sobieskiego i Targowej

LUBON-TV-140401160630Na skrzyżowaniu Sobieskiego i Targowej w Luboniu zamontowano barierki wygrodzeniowe. Konstrukcję postawiono w miejscu, gdzie często w skutek wypadków komunikacyjnych dochodziło do zatrzymania pojazdów na chodniku i sąsiadującej posesji. Niestety ze względu na ograniczoną przestrzeń w obrębie skrzyżowania, nie mogliśmy bezpiecznie zainstalować barier energochłonnych. Będziemy uzgadniać z właścicielką posesji możliwe rozwiązania. Do montażu konstrukcji energochłonnej konieczne będzie przebudowanie chodnika. – mówi Leszek Jurga z Wydziału Spraw Komunalnych UML. czytaj dalej…

Bezpieczniej na chodnikach. W planach również bariery energochłonne?

Urząd Miasta Luboń zakupił kolejne barierki wygrodzeniowe. Inwestycja została wsparta przez Fundusz Prewencji PZU S. A. Dzięki współpracy tych podmiotów kolejne chodniki zostały fizycznie odseparowane od jezdni, gdzie występuje wzmożony ruch pojazdów. Barierki są już zamontowane m.in przy Rondzie Żabikowskim oraz przy sklepie Netto na 11 Listopada, gdzie często piesi skracali sobie drogę przechodząc po jezdni, co stwarzało dla nich realne zagrożenie. Pozostałe barierki są przeznaczone do montażu na ulicach Kołłątaja, Kościuszki oraz przy Przedszkolu nr 1 i Ośrodku Kultury na ul. Sobieskiego.

Z informacji, które uzyskaliśmy w UML w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wtargnięcia pojazdu na chodnik przewiduje się inne rozwiązania. Popularną metodą jest stosowanie tzw. barier energochłonnych, których zadaniem jest niedopuszczenie pojazdów do opuszczenia drogi. czytaj dalej…

Porozumienie między Gimnazjum nr 2 a UAM

fot. G2 w Luboniu

Dnia 14 czerwca zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM a Gimnazjum nr 2 w Luboniu.  Uczelnia objęła patronatem klasę o profilu Bezpieczeństwo narodowe.  Przewiduje on współpracę w zakresie promowania kierunków studiów prowadzonych przez Wydział wśród młodzieży gimnazjalnej, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, oraz organizację i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. czytaj dalej…

Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Komisariat Policji w Luboniu informuje, że od 1 czerwca 2013r. funkcjonuje w Polsce tzw. Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych pn. „Turystyczna Infolinia”, a w języku angielskim „Poland Travel Hotline”. Uruchomione będą dwa numery infolinii: +48 608-599-999 oraz +48 222-787-777, pod które turyści zagraniczni mogą dzwonić w celu otrzymania pomocy. Głównym celem działania Turystycznej Infolinii jest poprawa bezpieczeństwa turystów zagranicznych, którzy ze względu na barierę językową mogą mieć utrudniony kontakt w nagłych sytuacjach kryzysowych. czytaj dalej…

BHP po polsku: „trzymał kolegę za nogi”

Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie - apeluje Główny Inspektorat Pracy w kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania wypadkom w budownictwie. Niestety najwyraźniej pracownikom wykonującym na początku czerwca remont  jednego z bloków w Luboniance zabrakło świadomości na temat zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów BHP. Jak relacjonuje pan Łukasz –  jeden z mężczyzn stał na barierkach,trzymając się podstawy balkonu powyżej, a drugą ręką malował. W tym czasie, drugi z pracowników zabezpieczał tego powyżej trzymając go za nogi.  czytaj dalej…

Patrole szkolne na terenie Lubonia

Od maja, dzięki współpracy Policji i Straży Miejskiej z placówkami oświatowymi w Luboniu funkcjonują Patrole szkolne. Zadania funkcjonariuszy polegają m.in. na dodatkowym monitorowaniu bezpieczeństwa przed szkołami jak również prowadzeniu obserwacji, w celu zapewnienia porządku – Zabezpieczamy drogę dzieci i młodzieży do szkoły, ale również w czasie przerw i trwania lekcji znajdujemy się na terenie placówek oświatowych. – informuje Straż Miejska. Patrole szkolne będą funkcjonowały do końca roku szkolnego. Jeżeli projekt przyniesie pozytywne skutki, będzie kontynuowany również w nowym roku szkolnym. ZDJĘCIA czytaj dalej…

Powiedz radnym gdzie jest niebezpiecznie

Komisja Organizacyjno-Prawna Rady Miasta Luboń zajmuje się przygotowaniem mapy newralgicznych miejsc w Luboniu. Opracowanie dokumentu ma służyć zintensyfikowaniu działań prewencyjnych Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapobiegania dewastacji mienia, naruszania zasad bezpieczeństwa, czystości i porządku publicznego. – mówi Małgorzata Machalska – Przewodnicząca KOP.  Mieszkańcy Lubonia są proszeni o wytypowanie lokalizacji, które zostaną uwzględnione w toku prac nad przygotowaniem dokumentu. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail do Biura Rady Miasta Luboń: Urząd Miasta Luboń Pl. E.Bojanowskiego 2 62-030 Luboń, e.mail: rada.miejska@lubon.pl, tel. 61 8130011 w terminie do 11 czerwca 2013r.

Wyniki konkursu Bądź bezpieczny w Luboniu

kadr z filmu „Sekunda”

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Bądź bezpieczny w Luboniu” adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  W środę zebrała się  kapituła konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Luboń, która wybrała najlepsze prace. Dziś ogłoszono wyniki a autorzy najlepszych opracowań zostaną nagrodzeni 8 czerwca o 15:45 przy hali LOSiR podczas dni Lubonia. ZDJĘCIA FILM czytaj dalej…

Patrole szkolne

Od maja w okolicach lubońskich szkół częściej będą pojawiali się policjanci i strażnicy miejscy. Komisariat Policji w Luboniu oraz Straż Miejska, przy współpracy z gronem pedagogicznym placówek oświatowych wdraża program patroli szkolnych. W ich skład wchodzić będzie funkcjonariusz policji oraz strażnik miejski. Do zadań patrolu należeć będzie monitorowanie bezpieczeństwa przed szkołami, również w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego, a także wizytowanie szkół podczas przerw, prowadzenie obserwacji, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży –   informuje St.sierż. Agnieszka Smoczyk,  Asystent Ogniwa Prewencji KP Luboń.

Patrole szkolne będą funkcjonowały do końca roku szkolnego. Jeżeli projekt przyniesie pozytywne skutki, będzie kontynuowany również w nowym roku szkolnym.

Automatyczny defibrylator zamontowany w Urzędzie Miasta

Marian Walny i Tomasz Sikora

W czwartek, na ręce p.o burmistrza Mariana Walnego przekazany został automatyczny defibrylator AED ufundowany przez firmę Natural Pharmaceuticals. Firma ta po raz kolejny wsparła projekt „Ratuj z Sercem”, który promuje ideę samodzielnej pomocy udzielanej osobom po nagłym zatrzymaniu krążenia. To już drugie tego typu urządzenie w Luboniu, podobne znajduje się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w działaniach firmy wspierających społeczności lokalne – mówi Tomasz Sikora, biathlonista i olimpijczyk … Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z fragmentem części praktycznej szkolenia i załączoną prezentacją.  ZDJĘCIA FILM czytaj dalej…

Advertisment ad adsense adlogger