WIADOMOŚCI: konsultacje

,,Bezpiecznie – to wiedzieć i znać” – spotkania i szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1

201411-SP1

fot. SP1

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do programu edukacyjno – profilaktycznego ,,Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”. W ubiegłym tygodniu porozumienie w tej sprawie podpisali Grzegorz Anioła, dyrektor SP1 oraz mł. insp. Roman Kuster, Komendant Miejski Policji w Poznaniu.
czytaj dalej…

Drzwi otwarte Urzędu Skarbowego

pit_37Burmistrz Miasta Luboń oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda zapraszają na drzwi otwarte Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miasta przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2.  Konsultacje odbędą się w sobotę 5 kwietnia 2014 w godz od 9 do 12. Pracownicy Urzędu Skarbowego odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości w zakresie zeznania podatkowego.

Drzwi otwarte Urzędu Skarbowego w Luboniu

Burmistrz Miasta Luboń oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda zapraszają na drzwi otwarte Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miasta Luboń przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2.  Konsultacje odbędą się w sobotę 16 marca 2013 w godz od 9 do 12. Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się m.in. jak rozliczyć ulgi podatkowe. Pracownicy Urzędu Skarbowego odpowiedzą również na pozostałe wątpliwości w zakresie rozliczenia rocznego. Drzwi otwarte Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda są realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Finansów RP oraz akcji społecznej „Zostaw podatki w Luboniu. Niech pracują dla Ciebie!”

Program ochrony środowiska Miasta Luboń na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Urząd Miasta Luboń rozpoczął pracę nad  Programem ochrony środowiska Miasta Luboń  na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią projektu i wnieść uwagi oraz wnioski. Dokument jest również dostępny w wersji elektronicznej 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta Luboń informuje, o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn. Program ochrony środowiska Miasta Luboń na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. czytaj dalej…

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy Armii Poznań

Burmistrz Miasta Luboń, w imieniu Inwestora oraz Projektantów, przedkłada do publicznego wglądu i oceny dwa warianty przebudowy – modernizacji drogi wojewódzkiej nr 430 czyli ul. Armii Poznań. Są to :
- W1- rozbudowa do układu 4-jezdniowego tj. po dwa pasy ruchu w danym kierunku oraz drogi zbiorcze, ciągi piesze, ekrany itd;
- W3- przebudowa tj. utrzymanie po jednym pasie „szybkim” w danym kierunku oraz rozbudowany układ dróg zbiorczych, lewo- i prawo-skrętów, ekrany, ciągi piesze itd. czytaj dalej…

Advertisment ad adsense adlogger