WIADOMOŚCI: Rada Miasta

Rada Miasta Luboń. Protokoły wyników głosowania z 21. obwodów wyborczych.

201411-Wybory-Rada-MKWNa podstawie oficjalnych protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej w Luboniu, publikujemy szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów do Rady Miasta Luboń kadencji 2014-2018. Podział mandatów nie zmienił się od poniedziałku, kiedy podawane były pierwsze nieoficjalne wyniki. W nowej radzie zasiądzie 14 kandydatów z KWW Samorządowe Forum Obywatelskie, 3 radnych KW „Lubońska Inicjatywa Obywatelska”, 2 radnych z KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia i 2 radnych z KWW „Mieszkańcy Lubonia”. Głosowanie odbywało się w 21 okręgach wyborczych, na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych: czytaj dalej…

96 kandydatów do Rady Miasta Luboń. Zobacz kto startuje w Twoim okręgu.

wybory-thPaństwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne listy kandydatów do Rady Miasta Luboń. W niedzielę 16 listopada będziemy wybierali 21 radnych w okręgach jednomandatowych. 8 komitetów wyborczych, zgłosiło łącznie 96 kandydatów.  Już teraz w serwisie wyborczym dostępne są listy kandydatów, z podziałem na obwody i komitety wyborcze. 

Jakub Bielawski o planach kandydatów na Burmistrza: „Część z nich pozostanie wyłącznie na papierze”

Jakub-BielawskiZ dużym zaciekawieniem czytam ostatnio na łamach lokalnych mediów postulaty programowe zdeklarowanych kandydatów na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń. Nie miałem zamiaru wchodzić w jakąś szczególną polemikę z którąkolwiek z tych osób do momentu, aż moim zdaniem nie okaże się to konieczne. W ciągu ostatnich tygodni pojawiło się wiele pomysłów, które zdaniem kandydatów mają poprawić jakość życia w mieście. Niestety moim zdaniem kilka z nich jest pozbawionych sensu, jak i realnych szans na ich zrealizowanie. czytaj dalej…

SFO: Zwalniamy żłobki z podatku od nieruchomości

nursery

fot. Lonnie Bradley / sxc.hu

W odpowiedzi na złożony przeze mnie wniosek, na ostatniej sesji Rady Miasta Luboń radni podjęli uchwałę, na mocy której począwszy od 2015r., zwolnione zostaną z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie żłobków. – poinformowała Małgorzata Machalska, radna Samorządowego Forum Obywatelskiego. czytaj dalej…

LOSiR zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

LUBON-TV-140127181218

zdj. archiwalne

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Luboń zagłosowano za przekształceniem Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki tej decyzji od 1 maja 2014 roku, zwiększona zostanie autonomia jednostki. Spółka będzie mogła samodzielnie pozyskiwać kapitał czy też decydować o inwestycjach.

Choć uchwała została podjęta przez aklamację, to jednak 1/3 radnych przyznała, że przez ostatnie wydarzenia i ujawnione fakty w sprawie działalności LOSiR – stracili zaufanie do burmistrza Dariusza Szmyta.  czytaj dalej…

Znalazły się pieniądze na budowę skateparku w Luboniu

Podobny skatepark ma powstać w Luboniu, fot. MRML

Na wniosek radnych z klubu „Samorządowy Luboń” po akceptacji Burmistrza podczas XXXIV sesji Rady Miasta Luboń radni pozytywnie zaopiniowali kwestie zmiany budżetu miasta na bieżący rok. Dotyczyły one m.in. przyznania pieniędzy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 oraz na budowę tymczasowego skateparku na stadionie miejskim przy ul. Rzecznej. Na dzisiejszej sesji pojawili się także wiceprzewodnicząca MRM Natalia Kaźmierczak oraz sekretarz MRM Bartosz Wilczek. W ostatnim czasie młodzi radni także uczestniczyli w spotkaniu z doradcą burmistrza – panem Mikołajem Tomaszykiem. Podczas wizyty radnym został przedstawiony projekt planowanego skateparku, o który proszą mieszkańcy Lubonia. czytaj dalej…

Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi

Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Luboń sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2013 rok. RIO uznała, że sprawozdanie spełnia wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych, jednak wniosła kilka uwag. Na wczorajszej sesji miejscy radni, popierając wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń. czytaj dalej…

Marian Walny: wystąpienie z „Selektu” to jedyne sensowne rozwiązanie…

W czwartek odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej i Komisji Ochrony Środowiska, które miało wyjaśnić wątpliwości radnych w sprawie warunków uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Selekt”. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Związku  i spółki Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” Sp. z o.o. grupy Tönsmeier. Niestety żadna ze stron nie pojawiła się na czwartkowej komisji. Równocześnie z zaproszeniem przekazano zarządom zestaw kilkudziesięciu pytań, na które pisemnie odpowiedziało jedynie CZO, pozostałe 47 skierowanych do Związku nie doczekało się odpowiedzi.  czytaj dalej…

Powiedz radnym gdzie jest niebezpiecznie

Komisja Organizacyjno-Prawna Rady Miasta Luboń zajmuje się przygotowaniem mapy newralgicznych miejsc w Luboniu. Opracowanie dokumentu ma służyć zintensyfikowaniu działań prewencyjnych Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapobiegania dewastacji mienia, naruszania zasad bezpieczeństwa, czystości i porządku publicznego. – mówi Małgorzata Machalska – Przewodnicząca KOP.  Mieszkańcy Lubonia są proszeni o wytypowanie lokalizacji, które zostaną uwzględnione w toku prac nad przygotowaniem dokumentu. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail do Biura Rady Miasta Luboń: Urząd Miasta Luboń Pl. E.Bojanowskiego 2 62-030 Luboń, e.mail: rada.miejska@lubon.pl, tel. 61 8130011 w terminie do 11 czerwca 2013r.

Czy Luboń wystąpi ze Związku „Selekt”?

Marian Walny, fot. Łukasz Pawłowicz

Marian Walny, p.o. Burmistrza Miasta Luboń poważnie rozważa wystąpienie Miasta Luboń ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”. Jak się okazuje, struktura organizacyjna CZO „Selekt” nie pozwala na realizację powierzonych zadań, a prace na rzecz Związku wykonują dodatkowo zatrudnieni pracownicy Urzędu Miasta Luboń. Burmistrz Walny nie zgadza się również ze sposobem uchwalania stawek za gospodarowanie odpadów, które były ustalane bez konsultacji ze Zgromadzeniem. Powstają też wątpliwości, czy w przyszłości mieszkańcy Lubonia nie będą dokładać do interesu pozostałych członków Związku Międzygminnego. czytaj dalej…

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Luboń

7 lutego 2013 po raz pierwszy zbierze się Młodzieżowa Rada Miasta Luboń obecnej kadencji. Podczas I sesji radni złożą ślubowanie, po czym wybiorą przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.

Wybory do  Młodzieżowej Rady Miasta Luboń odbyły się 4 stycznia. Wystartowało w nich 29 kandydatów w wieku 13-21. Głosowanie odbywało się w 4 okręgach wyborczych zlokalizowanych w lubońskich szkołach podstawowych.  czytaj dalej…

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Luboń

Głosowanie w Szkole Podstawowej nr. 3

W piątek zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, w których wystartowało 29 kandydatów w wieku 13-21 lat. Uprawnionymi do głosowania byli rówieśnicy kandydatów. Głosowanie odbywało się w 4 okręgach wyborczych zlokalizowanych w lubońskich szkołach podstawowych.  Uprawnionych do głosowania było 2509 osób, z czego zagłosowało 221. Na poszczególnych kandydatów oddano łącznie 1337 głosów.  Frekwencja wyniosła 8,8%.  Na podstawie protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w obwodach i ustaliła następujące wyniki wyborów. ZDJĘCIA czytaj dalej…

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na terenie Miasta Luboń w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013  na terenie Miasta Luboń obowiązują nowe stawki podatków i opłat lokalnych. Na dotychczasowym poziomie  0,70 zł od 1 m2.  powierzchni użytkowej  pozostał podatek od budynków mieszkalnych oraz opłata za posiadanie psa w wysokości 35,00 zł. Pozostałe stawki podatków i opłat kształtują się następująco.  czytaj dalej…

Rada Miasta Luboń uchwaliła przyszłoroczny budżet

Podczas wtorkowej sesji lubońscy radni uchwalili przyszłoroczny budżet. Dochody budżetu Miasta Luboń w 2013 roku mają wynieść 71 955 422 zł przy wydatkach rzędu 73 142 722 zł. Deficyt w wysokości 1.187.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów. Decyzją burmistrza zamrożono wydatki na cele statutowe i wynagrodzenia dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Utrzymanie szkół i przedszkoli pochłania 45% budżetu a mimo to dzięki Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdą się pieniądze na inwestycje. Wraca również temat budowy szkoły podstawowej. czytaj dalej…

Włącz się w działalność naszego miasta. Zostań radnym Młodzieżowej Rady Miasta Luboń.

Jeśli masz od 13 do 21 lat, mieszkasz na stałe w Luboniu i masz głowę pełną pomysłów -zostań radnym Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Została ona powołana m.in. po to, aby władze miasta mogły lepiej poznać potrzeby młodzieży i aby zachęcić młodych do aktywnej działalności na rzecz Lubonia.

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ RADNYM? czytaj dalej…

Advertisment ad adsense adlogger